Regál na palety se skládá ze základního dílu
SR270-C2-G a nástavbového dílu SR270-C2-A.


Počet a uspořádání úložných ploch lze individuálně přizpůsobit. Určeno pro všechny nehořlavé, nevznětlivé a lehce hasitelné látky všech bezpečnostních tříd (WKG 1-3) podle příslušných předpisů.SR270-C2-GSR270-S2-G 


Sběrná vana ze 3 mm silného pozinkovaného ocelového plechu je svařovaná a nepropustná. Na přání je možné dodat šířky regálů od 1800 mm do 3600 mm ve vzdálenosti rastru 300 mm.
Všechny regálové systémy na palety jsou v každé úložné rovině vybaveny obvodovými plechy. Sudy je možné skladovat na ležato nebo na stojato na mřížové roštové podlaze. Provedení bez mřížového roštu pro uložení palet.

Kontakt

Bc. Petra Zelená
Tel.: +420 608 112 552

siebau.cz