Bezpečnostní modulový kontejner 31 lakovaný


Bezpečnostní modulové kontejnery odpovídají zákonným požadavkům. Všechny typy jsou certifikovány DIBt Berlin.

SIEBAU nabízí na následujících stranách jednostěnné a izolované systémy. Z toho kombinace SMC mají plochu do 35m². Hospodárné a bezpečné řešení.

SIEBAU SMC – jsou podle typu určeny pro skladování nehořlavých, nevznětlivých nebo lehce hasitelných látek všech bezpečnostních tříd (WGK 1-3).

Kontakt

Bc. Petra Zelená
Tel.: +420 608 112 552

siebau.cz